Osiguranje kvaliteta

Izjava o kvalitetu

Naše angažmane provodimo u potpunosti se pridržavajući

  • 100% neovisnosti, profesionalnom i objektivnom odnosu prema Klijentu  
  • Veličina svakog pojedinačnog Angažmana i/ili Klijenta ne smije utjecati na našu profesionalnu i objektivnu ocjenu  
  • Partner naše kuće je odgovoran za sve procese Angažmana, uključujući prihvatanje Klijenta, planiranje i provedbu Angažmana  
  • Nulta tolerancija neetičkog ponašanja pri izražavanju uvjerenja  
  • Revizorski tim opredijeljen u svakom Angažmanu posjeduje dostatne kapacitete (znanja, kompetencije, vrijeme) da isporuči kvalitetnu uslugu Klijentu  
  • 100% zadovoljstvo Klijenata

Intercons d.o.o. Zenica menadžment

 

Primjenjivi standardi (MSKK1, MRevS 220, Etički kodeks za profesionalne računovođe; objavljen od straneIFAC/IAASB)

Mi planiramo i provodimo Angažmane u potpunosti se pridržavajući MSKK1, MRevS220 i IFAC Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe. Naš rad je u saglasnosti sa zahtjevima navedenih standarda, a što je dokumentovano u našim procedurama i zapisima (za pojedinačne Angažmane) procesa revizije/pregleda i revizorske dokumentacije.

       
Adresa Registracija Kontakt Transakcijski računi
Begagica put 8 Općinski sud u Zenici P +387 (0) 32 24 66 54 154-300-20001447-19
72000 Zenica 43-01-0278-09 E-mail: revizija@intercons.ba Intesa Sanpaolo Bank BH d.d.
Bosna i Hercegovina ID 4218183300008 URL intercons.ba 134-010-00003384-56
  PDV 218183300008   IKB Bank d.d.