Tim

 

Munir Serdarevic, Ovlašteni revizor

Osnivač društva, 28 godina relevantnog iskustva u reviziji i računovodstvu,

12 godina ovlašteni revizor, 18 godina certifikovani računovođa,

6 godina finansijski direktor, preko 200 provedenih revizija i 300 sudskih vještačenja.

 

Branka Serdarevic, certificirani računovođa

Izvršni direktor, 25 godina relevantnog iskustva u računovodstvu i reviziji, 17 kao cerificirani računovođa,

7 godina finansijski direktor, revizor asistent od 2000. godine

 

Dr.sci. Nino Serdarevic

Ass.Univ.Prof.dr.sci. računovodstvo i revizija

12 godina relevantnog iskustva u računovodstvu i reviziji, projektnom menadžmentu i primijenjenom istraživanju

 

M.A. Sanjin Serdarevic, dia

4 godine relevantnog iskustva u arhitektonskom projektovanju, izradi idejnih i glavnih projekata, razvoju proizvoda od

drveta

 

 

       
Adresa Registracija Kontakt Transakcijski računi
Begagica put 8 Municipal court Zenica P +387 (0) 32 24 66 54 154-300-20001447-19
72000 Zenica 43-01-0278-09 E-mail: revizija@intercons.ba Intesa Sanpaolo Bank BH d.d.
Bosna i Hercegovina ID 4218183300008 URL intercons.ba 134-010-00003384-56
  PDV 218183300008   IKB Bank d.d.